Henry Radio 2K-3 i desktopversion (heter då 2KD-3) med separat fristående nätdel.

Man behöver kanske byta ut en del kablage m.m. och provköra nätdel och bygga om den för svenskt 1 tråds 230 V nät, man behöver

installera en extra transformator som ger 110 V till fläkt och startreläer. (Transformator finns)

Nedan lite bilder på "underverket".