IC-706MKIIG som inte vill starta

 

Fick in en IC-706MKIIG till verkstaden som inte ville starta upp efter många års klanderfri användning.

Då jag råkat ut för detta fel ganska många gånger tyckte jag att det var dags att skriva lite om det. Det finns mycket skrivet om detta men mindre på svenska.

Det är under det här kortet, PLL board, som sitter på undersidan av radion boven finns. För att fixa felet måsta man alltså lossa alla kablar och montera bort kortet.

 

En del kablar går genom radion till andra sidan så man får dra dom igenom så man kan ta bort kortet. Det är också 2 flatkablar och 2 plåtkylare för transistorer som

måste avlägsnas. Dessa är inte likadana så kom ihåg på vilken transistor de satt. Man måste också lyfta bort DSP-modulen och lägga den åt sidan. (sitter en skruv under)

 

När kortet är borttaget tittar vi på undersidan. Problemet är "gummikuddarna" som troligen dra åt sig fukt eller på annat sätt gör att det korroderar under dom och

under kudden uppe till vänster sker till sist ett avbrott i en tunn kopparremsa på kretskortet. Man får försiktigt skära bort dessa kuddar.

 

Kudden borttagen och ytan rengjord med isopropanol. Mitt i bilden kan man tydligt se avbrotten på ledningsbanan.

 

Man skrapar bort lite mer lack och frilägger en större ren kopparyta på båda sidor av avbrottet och löder dit en brygga.

 

För säkerhets skull fixerar jag med lite smältlim. Jag tar även bort den andra kudden för att motverka kommande problem. Här är resterna av det självhäftande materialet

kvar på den mittre som jag sedan avlägsnar försiktigt och rengör med isoporpanol.

 

Här kan man se att kuddarna även påverkat materialet i radions chassi. Nu är det bara att stoppa tillbaka kortet, se till att alla skruvar, kablar och plåtkylare sätts

på plats. Montera inte ditt DSP-modulen innan du monterat och dragit åt skruven som sitter under den. En av skruvarna som håller kortet har en tagglåsbricka

brukar vara den upp till höger om du har radion med fronten mot dig. Kanske för bättre jordning eller något?

 

Har man fått dit alla kablar rätt och man inte missat eller skadat något annat är det nu bara att trycka på powerknappen och radion startar och uppför sig som vanligt igen.

Har du minsta tvivel om att ge dig på detta och kanske har svårt för att löda bland små detaljer är det bättre att du lämnar bort detta till någon som säger att det klarar det.

Givetvis avsäger jag mig allt ansvar för eventuella fel du kan åsamka radion om du trots allt ger dig på detta. Se detta som information i första hand att det inte är omöjligt

att få igång radion om den uppvisar detta fel.

 

Janne / SM5SUH

 

Startsida